Khách sạn tại quận Ba Đình

21/10/2013
Chia sẻ qua Facebook Chia sẻ qua Twitter
Dưới đây là danh sách các nhà nghỉ khách sạn nổi bật ở quận Ba Đình Hà Nội

Khách sạn tại quận Ba Đình

1.A25 Châu Long (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 46 Châu Long, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 62751512 . Fax: 04 62757256 . ĐTDD: 0936043488

2.A25 New Asean (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 26B ngõ 379 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 62751512 . Fax: 04 62757256 . ĐTDD: 0936043488

3.A25 Nguyễn Trường Tộ (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 67 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 62751512 . Fax: 04 62757256 . ĐTDD: 0936043488

4.A25 Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: Ngõ 379 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 62751512 . Fax: 04 62757256 . ĐTDD: 0936043488

5.Khách sạn Anh (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 42 Châu Long, P.Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04)38294890

6.Khách sạn Anise Hà Nội (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 22 Quán Thánh, P.Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (08) 36.012.152

7.Khách sạn Apec (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 46 Phan Kế Bính, P.Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04)37623780

8.Khách sạn Blossom (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 67 Nguyễn Trường Tộ, Q. Ba Đình, Hà Nội , Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3715 1666/ . Fax: 3715 1699

9.Khách sạn Bông Sen (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 63 Nguyễn Trường Tộ, P.Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04)37163233 . Fax: 3716 3232

10.Khách sạn Bsc (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 269 Kim Mã, P.Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04)38462842 . Fax: 3823 3754

11.Khách sạn Daewoo Hà Nội (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3831 5555

12.Khách sạn Danly (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 22-24 Đào Tấn, Q. Ba Đình , Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 6273 0565 . Fax: 6273 0567

13.Khách sạn Flower Garden (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 46 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3715 2688

14.Khách sạn Fortuna Hà Nội (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 6B Láng Hạ, Q. Ba Đình, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3831 3333 . Fax: 3831 3300

15.Khách sạn Hà Nội (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: D8 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3845 2270 . Fax: 3845 9209

16.Khách sạn Hanoi Luxury (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 46 Châu Long, Q. Ba Đình, Hà Nội , Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3715 2993 . Fax: 3715 2995

17.Khách sạn Heritage Hà Nội (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 625 Đê La Thành, Q. Ba Đình , Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3834 4727 . Fax: 3834 3882

18.Khách sạn Inter (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 2 Ngõ 24 Nguyễn Văn Ngọc, P.Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04)37662934

19.Khách sạn Khăn Quàng Đỏ (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 189 Hoàng Hoa Thám, Q. Ba Đình, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3845 6987 . Fax: 3847 2468

20.Khách sạn La Thành (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 218 Đội Cấn, Q. Ba Đình, Hà Nội , Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) . Fax: 3832 5310

21.Khách sạn Lake Side (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 23 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 38350111

22.Khách sạn Lemon (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 74 Yên Ninh, P.Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04)37344388

23.Khách Sạn Liễu Giai (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 28 Liễu Giai, P.Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04)38347080

24.Khách sạn Long Biên (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 78 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04)38254911 . Fax: 3825 3688

25.Khách sạn Nam Đế (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 14A Lý Nam Đế, Q. Ba Đình , Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3823 2484 . Fax: 3733 1989

26.Khách sạn Ngọc Bảo (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 65 Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội , Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3823 7540 . Fax: 3823 7465

27.Khách sạn Ngọc Bích (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 125 Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội , Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3829 1280 . Fax: 3823 8516

28.Khách sạn Nhật Tiến (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 44 Hàng Bún, P.Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04)37164369

29.Khách sạn Palace (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 80 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04)37161280

30.Khách sạn Phúc Lợi (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 109 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04)38294572 . Fax: 3823 8748

31.Khách sạn Red (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 97A Nguyễn Trường Tộ, Q. Ba Đình, Hà Nội , Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3716 4143 . Fax: 3716 4187

32.Khách sạn Sapphire (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 121-125 Trúc Bạch, P.Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04)38291280

33.Khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 1 Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3823 8888 . Fax: 3829 3888

34.Khách sạn Star View (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 120 Quán Thánh, Q. Ba Đình, Hà Nội , Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3715 3008 . Fax: 3715 3005

35.Khách sạn Suncity (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 59-61 Hàng Than, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3826 6655 . Fax: 3927 0808

36.Khách sạn Thanh Lịch Hạ Long (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 297D Kim Mã, Q. Ba Đình, Hà Nội , Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3823 3048 . Fax: 3846 1191

37.Khách sạn Thiên Thai (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 45 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 37164126

38.Khách sạn Thiên Thai (Paradise) (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 45 Nguyễn Trường Tộ, Q. Ba Đình , Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3716 4126 . Fax: 3716 4917

39.Khách Sạn Thiên Đường (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 3 Phan Đình Phùng, P.Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04)39270917

40.Khách sạn Thương Mại (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 216 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3845 3852 . Fax: 3823 4712

41.Khách sạn Thúy Nga (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 9 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04)39349938

42.Khách sạn Tiến Mỹ (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 150 Nguyễn Thái Học, Q. Ba Đình, Hà Nội , Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3823 4018 . Fax: 3843 6622

43.Khách sạn Tm (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 25 Ngọc Khánh, P.Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04)38344677

44.Khách sạn Tràng An (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 41 Hàng Bún, P.Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04)37164985

45.Khách sạn Trọng Nghĩa (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 9A Hàng Mắm, P.Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04)38267365

46.Khách sạn Trung Tiến (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 21 Châu Long, P.Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04)37151052

47.Khách sạn Tùng Anh (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 30 Trấn Vũ, P.Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04)37164234

48.Khách sạn Tuyết Xuân Rex (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 27 Phó Đức Chính, P.Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04)38226764

49.Khách sạn Vạn Phát (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 77 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04)37478570

50.Khách sạn Việt Bắc (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 23 Hàng Than, Q. Ba Đình , Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 6273 3018 . Fax: 6273 3015

51.Khách sạn Việt Phương (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 123 Nguyễn Thái Học, Q. Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3843 0170 . Fax: 3843 4745

52.Khách sạn VMQ (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 87 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3823 6019 . Fax: 3823 6922

53.Khách sạn Đông Đô (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: 146 Giảng Võ, Q. Ba Đình , Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3831 4227 . Fax: 3831 4928

55.Nhà nghỉ Thuỳ Linh (Ba Đình, Hà Nội)
Địa chỉ: Ngõ 166, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
ĐT cố định: (04) 3734 7678
Chia sẻ qua Facebook Chia sẻ qua Twitter
Các tin khác