Khách sạn nhà nghỉ tại Hoàng Su Phì

20/10/2013
Chia sẻ qua Facebook Chia sẻ qua Twitter
Nếu bạn đi du lịch bụi hoàng Su Phì, cần tìm thông tin khách sạn tại Hoàng su Phì thì đây là thông tìn hữu ích cho bạn

Khách sạn nhà nghỉ tại Hoàng Su Phì

Khách sạn Hoàng Anh

Điện thoại : (0219) 3831133
Địa chỉ : Thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì

Khách sạn Thuận An
Điện thoại : (0219) 3831444
Địa chỉ : Thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì

Khách sạn Sông Chảy
Điện thoại : (0219) 3831246
Địa chỉ : Thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì
Chia sẻ qua Facebook Chia sẻ qua Twitter
Các tin khác