Khách sạn nhà nghỉ tại Đồng Văn

21/10/2013
Chia sẻ qua Facebook Chia sẻ qua Twitter
Tổng hợp thông tin về khách sạn,nhà nghỉ tại Cao Nguyên Đá Đồng Văn
Khách sạn nhà nghỉ tại Đồng Văn

Khách sạn Cao Nguyên Đá
Điện thoại : (0219) 3856868 - 0944 502020
Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn , huyện Đồng Văn

Nhà nghỉ Hoàng Ngọc
Điện thoại : (0219) 3856020
Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn , huyện Đồng Văn

Nhà nghỉ Khải Hoàn
Điện thoại : (0219) 3856147
Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn , huyện Đồng Văn

Nhà nghỉ Lũng Cú
Điện thoại : 0219 3856216
Thị trấn Đồng Văn , huyện Đồng Văn

Nhà nghỉ Hiên Hoa
Điện thoại : (0219) 3856216
Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn , huyện Đồng Văn

Bác Chi
Điện thoại : 0977 993071
Địa chỉ : Sau chợ Đồng Văn

Khách sạn Bình An
Điện thoại :
Địa chỉ : Thị trấn Đồng Văn huyện Đồng Văn

Chia sẻ qua Facebook Chia sẻ qua Twitter
Các tin khác